hero

Học việc

3D modeling· Animation · Architechrual · Game Development

Học việc

Ngoài việc cung cấp dịch vụ diễn họa, công ty chị em của Rolling Ant, NAMI-CG, cung cấp đào tạo 3D cho các họa sĩ hình ảnh trong lĩnh vực kiến ​​trúc, phát triển trò chơi và hoạt hình..

Giáo viên tại trường được cấp chứng chỉ AutoDesk và cung cấp các bài học về 3DS-Max, Maya và Z-Brush.

Trường đã hoạt động được 4 năm và đã giảng dạy cho hơn 600 học viên.